zlatnirasudenac.wordpress.com
Размишљања о НМ (3)
…НАЈДУХОВНИЈИ. И ДРУГИ. Оне први као да су нестали, не видим их, или их све мање виђам међу песницима, писцима. Оних других има доста, можда више него што треба? „Најдуховнији љ…