zlatnirasudenac.wordpress.com
Парадокси лустрације
Зашто је овде, практично, избегнута лустрација? Чини нам се да о томе постоји мањак смислених, реалних и аргументовано писаних текстова. Наводимо овде делове из текстова оних аутора, реалтивно уса…