zivetisabiljkama.net
Odnos boja u pejzažnoarhitektonskom projektovanju
Oko posmatrača najpre zapaža boje pa tek posle vizira oblike. Zato je pri podizanju jedne zelene površine potrebno voditi računa o donosu boja i njihovoj promeni kroz godišnje doba. Hortikultura kao umetnost ima jedinstvenu dimenziju jer je podložna velikim promenama kroz vreme ili godišnje doba. Naime faktor vremena utiče na porast biljaka i na nastanak i smenu