zimbalistawine.com
יקבים תחת אש
שותה הכפר | יקבים תחת אש מבקר הבית השתתף בטעימת יינות מיקבים קטנים בדרום, וגילה שם כמה הפתעות לא רעות בכלל את יונתן קורן, הבעלים והיינן של יקב לוטם הגלילי, הכרתי הקיץ במהלך נסיעה לבורגון. שנינו לא נשכח את הארוחה שאכלנו יחד, בבית קפה צמוד לשוק של יום ראשון בעיירה שאני. המלצרית אמרה שהם לא מגישים אוכל,