zilversterre.be
Bewonersenquête: hoe tevreden ben je?
Een volwaardige levenskwaliteit van onze bewoners is ons hoogste streven. Daarbij staat de mening van bewoner en familie centraal. Omdat wij wensen te weten wat er goed zit of wat er nog beter kan binnen onze organisatie, organiseert WZC De Foyer een bewonersenquête. Wij nodigen alle bewoners en familieleden uit om deze in te vullen. Er