ziletoveprice.wordpress.com
Jedinstveni matični broj građana – rupe i zakrpe
Jedinstveni matični broj građana ( i građanki ) JMBG, je identigikacioni broj svake osobe. U Jugoslaviji je ovaj način upotrebe JMBG-a definisan od 1976 godine tako da se na osnovu njega može utvrd…