zichtbaarnederlands.nl
Zichtbaar Nederlands: Imperfectum en perfectum: 't' of 'd'?