zichtbaarnederlands.nl
Zichtbaar Nederlands: Positiewerkwoorden: staan, liggen, zitten, hangen en lopen
Als je wil zeggen waar iets is, is de positie van het ding belangrijk. Een zin zonder positie, zoals "Mijn sleutels zijn op tafel.", klinkt niet natuurlijk. Veel beter is dus: "Mijn sleutels liggen op tafel."