zichtbaarnederlands.nl
Zichtbaar Nederlands: Wanneer gebruiken we: me, m'n, je, z'n, 't, ze, d'r, we, ...?
Dit zijn gereduceerde vormen. Je gebruikt ze in de spreektaal zelfs vaker dan de basisvormen. Tussen deze twee vormen zit een subtiel verschil: het ligt eraan welk woord in de zin het belangrijkst is.