zichtbaarnederlands.nl
Zichtbaar Nederlands: Modale partikels: even, eens, nou, maar, misschien, ...
De Nederlandse modale partikels kan je meestal niet vertalen naar andere talen, maar ze worden heel veel gebruikt in het Nederlands, vooral in de gesproken taal. Door deze woorden weet je met welke emotie mensen dingen zeggen of schrijven.