zhirayravetisyan.com
Գիտակցման տարբերություն
Հույսս՝ թրիքապատ մի սար, Ուր պիտի փարթամ ծաղիկներ բուսնեն։ Նրանը՝ փարթամ ծաղիկ լինելու պատրանք, Այնինչ գտնվում է տավարի հաստ աղիքում։…