zhirayravetisyan.com
Ավանդույթի ավանդություն
Բոլորս հիվանդ էինք. Առաջինս ջրառատ էր, Երկրորդս հոնքերն էր փաթթել, Գյուղից մի երկար վարդ քոքահան արել, Ու ցեխոտ արմատներն էր քսում մռթին։ Երրորդս էլ խնդում էր։ Առաջինս ես չէիր, Երկրորդս հակասեռական…