zhirayravetisyan.com
Առաջին երգը
Բնության քաոտիկ հավասարակշռությունը քանդեց Առաջին երգը․ —Հույա՜, Հույա՜ Բգագա, հույա՜։ Երգն այդ ծանր էր Բնության համար։ Մարդն առավելություն ստացավ։ Հիմա այլ պոետներ նույնպես Արտաբերեց…