zhirayravetisyan.com
1 անձև-իմաստավոր, 1 անձև-անիմաստ, 1 ձևավոր-իմաստավոր, 1 ձևավոր-անիմաստ երկտողեր
Ջուջունգա, ջուջունգա, Զի կետ, Ու անցյալդ կտրվեց: Աֆլան գուդի,սալալա, մեջը բացեց, գիլինյու: Ազատություն, եղբայրություն ու հավասարություն, ՈՒ այդ ամենի վրա` իշխանություն: Սիբաստյոլ գա, գուտյուշքար, Ա…