zhirayravetisyan.com
վերջում, ամենավերջում, վերնագիր
_Մարիհուանայի ծխի տակ մնացած էս աշխարհը, միայն ու միակ ԲԱՐև տալու ցանկությունը, դռդռացող հեռախոսազանգերը, բարի լինելու ցանկությունը, փողը, աստված, դեպրեսիան, փառքը, ընդվզումն ու հնազանդությունը, սև…