zhirayravetisyan.com
Ծովը, կանգառն ու էլի դատարկ բաներ
Ծովը բարի չէ: Ծովը ներում է միայն ափին նստողներին: Ծովը կապուտով է լցնում բոլորիս: Ծովը կապույտ չէ՛. նա սպիտակի հեղուկ վիճակն է ու կարմրի բացակայությունը: Սուրճը, ծովը և օղին գունազարդում են մեր հո…