zhirayravetisyan.com
Չոռնին (օն ժե Բեեղզեբուղ, Վոլանդ, Շեդդիմ etc… )
բոլոր գույների միավորումը Սևն է: Անհայտ տաճկաքուրդ ֆիլօս Չոռնին ԱՐԻԱԿԱՆ ՍԵՔՍԻ համահեղինակն է և գլխավոր գախափարախոսը (համարյա ի համանախագահ Գոռ Թամազյանի պես (չխամեմատել)) Չո…