zhirayravetisyan.com
ՍիՌՌածիս
Ժպիտիդ վրա խաշխաշի սերմնացան կուզեի, Կուզեի, որ մեր սերը լիներ անբարո. Դեմքիդ խաշխաշի դաշտեր կաճեին, Իսկ ատամներիդ արանքից կժպտային Հին սերերիդ երեխաները: Թող որ տառակուլները իմաստ փնտրեն Բառերս մե…