zhirayravetisyan.com
PURE Խեռռոսիմա (Անարատ հայհոյանք)
տեղին հայհոյանքը անտեղի պաչպռոշտից լավ է Մի կանադահայ ծառայակից ընկեր մի օր ինձ բիթի քցեց. _Ախպեր, _ասեց,_ որ տղեն տղուն քֆրտում ա, գոնե իրա քֆրտածը պատկերացնում ա՞: Խոսքը, անշուշտ սեռական բնույթի…