zeynepyilmaz.org
Birlikte Yaşayabilme & Sürdürülebilirlik
Bu atölyemizde aşağıdaki sorulara cevap arayacağız: Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne bakış, dünyanın gündemi ne? Açlıkla Mücadelede beslenme alışkanlığımızın tartışılması-Rasyonel Beslenme Kaynak…