zeynepyilmaz.org
İş Arama Süreci Yönetimi Kontrol Listesi
İş arama sürecinde bu listedeki maddelere tik attığınıza emin olun: Kendinize sorular sordunuz, ne istediğinizi bilmeye yakınsınız.Ne istediğinizi az çok anladığınızı düşündüğünüz zaman istediğiniz…