zemianskesady.sk
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 - Voľba poštou – Zemianske Sady
Obec Zemianske Sady zverejňuje informáciu k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020 o možnosti voľby poštou. Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme alebo elektronicky. Obec Zemianske …