zeltiavertida.wordpress.com
dous metros por debaixo
Sentar na tumba. Cavar dous metros de melancolía Aferrarse a unha flexíbel oca longuísima canavela* (*) caña reed a cita é de “Nisto consiste o home”, Manuel Riv…