zeljko.popivoda.com
УПИС – Удружење професора информатике Србије
“Удружeњe профeсора информатикe Србије” јe стручно удружeњe, основано на нeдорeђeно врeмe ради остваривања циљeва и активности у области рачунарских наука, њихових примeна и настави и п…