zeljko.popivoda.com
Уклањање програма – Lubuntu software center
За пример уклањања програма преко Lubuntu software center-а користићемо програм Radio Tray.