zeljko.popivoda.com
Календар поста
Календар поста преузет је из штампаног зидног Православног (црквеног) календара Саборног храма Христовог васкрсења у Подгорици и/или „Православног подсетника“, који издаје „Знамењ…