zeljko.popivoda.com
Инсталирање програма – Lubuntu software center
За пример инсталирања програма преко Lubuntu software center-а користићемо програм Radio Tray.