zeljko.popivoda.com
Inkscape
Inkscape је мултиплатформски програм отвореног кода за обраду векторске графике.