zeljko.popivoda.com
ACTA ad acta
Read + Share + Spread + Act! = Stop #ACTA ACTA (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement) је мултилатерални споразум који предлаже међународне стандарде за заштиту интелектуалног власништва чији је …