zdrug.hr
Zašto nije moguća velika koalicija? | Zdrug.hr
Jugoslavesnka narav dvopartijske partijske države gura nas u brzom iznalaženju političkog mehanizma kojim ćemo se riješiti pogibelji u koji nas guraju.