zdrug.hr
Protiv korupcije se bori zatiranjem socijalizma bilo kojeg tipa | Zdrug.hr
Socijalizam kao juzrok korupcije.