zdravo-naselje.org
Gasite li WiFi kada ga ne koristite, posebno noću kad spavate!?
Znanstvenici nas svakodnevno upozoravaju na štetne utjecaje elektromagnetskog zračenja. Sve je više znastvenih dokaza o štetnosti elektormagnetskog zračenja i to ne samo baznih stanica (antena mobilnih operatera), nego i drugih izvora elektromagnetskog zračenja. Prevenstveno ovdje mislimo na mobilne telefone, opremu bežičnih (wifi) mreža, kao i bežičnih kućnih telefona, baby monitora, pametnih brojila za