zdravo-naselje.org
Dopisi o nelegalnim baznim stanicama u Zagrebu
Svjedoci smo da se svakodnevno u našoj blizini pojavlju bazne stanice (antene mobilnih operatera)