zdravo-naselje.org
Kronologija bespravnosti
Bazna stanica Hrvatskog Telekoma ID 1200984 Jarun Vukasova, Bernarda Vukasa 5.-15. Zagreb U vrijeme godišnjih odmora, dana 25.7.2017. na krovu zgrade Bernarda Vukasa 5. - 15. postavljena je bazna stanica jednog teleoperatera. Bazna stanica postavljena je na temelju prikupljenih cca 62% upitnih potpisa suvlasnika zgrade, jer među potpisima se nalaze i potpisi samo jednog suvlasnika kod dva