zavetinekruna1.wordpress.com
ПАНОРАМА ДОЖИВЉАЈА И ЕМОЦИЈА / Драган Ј. Ристић
Већ познат и признат песник, есејиста и књижевни критичар Мирослав Тодоровић, након петнаестак песни-чких збирки, јавља се, ево, и хаику збирком. То се у неку руку и очекивало јер је његова поезија…