zavetine.wordpress.com
БЛАЖЕНСТВО ТРАЈАЊА / Љиљана Вујић Томљановић
(Поводом одабраних руковети Мирослава Лукића под насловом ,,Дубоке песме немогуће љубави”) ,,И светлост за којом идемо што зрачи с лица Господњег, пут Светлости што греје разумом“ ……&#8…