zavetine.wordpress.com
ГВИ­ДО­ВЕ ВЕ­ЗЕ
Не­ка ми бу­де до­пу­ште­но да обес­хра­брим евен­ту­ал­ног чи­та­о­ца, или да по­ква­рим не­чи­је на­ив­но оду­ше­вље­ње, ти­ме што ћу ре­ћи да су се мо­је пр­ве вер­зи­је Гви­да за­гли­би­ле у Да…