zarkoanicic.wordpress.com
Будућност видим у математици
Ауторски чланак о надареној дјевојчици Оливери Ристић из ЈУ ОШ „Сутјеска“, Модрича објављен у 147. броју часописа „Нај“.…