zarkoanicic.wordpress.com
Птичурине
Мало картона, дрвофикс и акрилне боје.