zarkoanicic.wordpress.com
Вазе и кишобрани
Рециклажа: Пластичне флаше, стари ЦД, новински папир, дрвофикс, плутани чеп, чачкалице и вуница.