zarkoanicic.wordpress.com
Преглед часа: Предузећа, продавнице, … понављање и утврђивање: Радионица
Материјал за рад су четири листа на којима се налаз текст у облачићима. На првом листу су облачићи са називима учених садржаја, док су на остала три листа „разбацани“ садржаји самих лек…