zarkoanicic.wordpress.com
Вјетар у коси
Комбиновање различитих техника: графитна оловка, фломастери, акварел и темпера.