zarkoanicic.wordpress.com
Овако радим кад ми се не ради
Драматизација текста Након обраде књижевно-умјетничког текста Д. Радовића „Тужибаба“ требао сам дјеци да објасним појам драмског текста. Ништа лакше! Испричао сам све што треба, објасни…