zarkoanicic.wordpress.com
Роботи
Компоновање различитим материјалима: кутије, фолије, лименке, папир у боји, љепило, …