zarkoanicic.wordpress.com
Пано – Новогодишњи пано
Један од мојих почетничких паноа. Никада га нисам завршио до краја. Штета!