zarkoanicic.wordpress.com
Музикалије
Једноставна радионица за коју вам је потребан картон новине, дрвофикс, мало боје и доста маште.