zarkoanicic.wordpress.com
Презентације из математике за пети разред
Ево неколико презентација из математике за пети разред. Kocka – prezentacija Kvadar – osobine kvadra – prezentacija Оbla geometrијска tijela – prezentacija Рогљаста геометри…