zarkoanicic.wordpress.com
В
ВУЧО, Александар: „Сан и јава храброг Коче“ Подвизи дружине Пет петлића, Веселин Маслеша, Сарајево, 1981. Читати ову књигу значи путовати на крилима маште. Крила саткана од твојих жеља …