zarkoanicic.wordpress.com
НЛ_Говор изражавање и стварање_Рад у првом разреду
Наставнилистићи за развој графомоторике, учење читања и писања, за разговор и бојење. Зашто црно-бијели наставни листићи? Зато што дјеца воле своје радове сама на крају да обоје. Сам цртеж на НЛ св…