zapisz.blog
Konstanty Jeleński o Witoldzie Gombrowiczu [1984]
„Snobizm Witolda – czy jego kompleksy wobec arystokracji – tłumaczę sobie jego sferą. Trudno sobie wprost wyobrazić snobizm ludzi, którzy należeli do beau monde’u, ale nie b…